Teamcoaching

Effectiever, efficiënter en met meer plezier samenwerken

Je team is een potentiële goudmijn. En wat is het lekker als het ook zo loopt: De doelen en rollen zijn helder. Communicatie is open en eerlijk. Onderling vertrouwen en veiligheid zorgen ervoor dat collega’s elkaar durven te confronteren. Iedereen doet waar ze goed in zijn en wordt daarin adequaat ondersteund door staf en management. En ga zo maar door.

Dit ideaalbeeld is een mooi streven. Dan kan een team top prestaties leveren! Het vereist wel tijd, aandacht en energie om dit te bereiken. Als er even geen ruimte is om die te geven kan het zijn dat teamleden zichzelf en elkaar een beetje verliezen. Dan komt er niet meer uit wat er in zit.

In teamcoaching gaan we op zoek naar het goud in je team. Waar fonkelt en straalt het. En hoe komt het dat die mooie delen misschien wat minder zichtbaar zijn geworden? Kan zijn dat die bedekt zijn onder een laag conflicten, vage doelstellingen en functies, disfunctionele communicatie, mismatchend leiderschap of een algeheel gebrek aan betrokkenheid. In teamcoaching moet er dus vaak wel ergens doorheen gewerkt worden voordat de mooie elementen er weer kunnen zijn. Maar die kunnen dan ook weer echt stralen!

Zal ik het even concreet maken? Bel mij als:

  • Je mensen langs elkaar heen werken in plaats van echt samenwerken
  • Meetings gespannen, langdradig of niet effectief zijn
  • De communicatie en omgang blijk geeft van allerlei onuitgesproken gedachten en gevoelens
  • De ontwikkeling van ons team is blijven steken op een bepaald niveau en het lukt ons net niet om daar bovenuit te komen, ondanks alle goede bedoelingen
  • Ik heb als leidinggevende van alles geprobeerd, maar het lukt mij niet om de beweging in gang te zetten die nodig is