Training

In een training werk ik met een groep mensen aan het leren toepassen van nieuwe vaardigheden. Na de training kun je die nieuwe vaardigheden meteen toepassen, zodat je wel bereikt wat eerder niet lukte.

Voor een training is het belangrijk om zo specifiek mogelijk te definiëren wat het nieuwe gedrag moet zijn en welk effect je daarmee wil bereiken. Daarom begin ik altijd met een uitgebreide intake. Liefst met zowel de opdrachtgever als de deelnemers.
Een training bestaat altijd voor een gedeelte uit kennisoverdracht. Door te oefenen in praktijksimulaties doe je nieuwe inzichten op. Na de training heb je daardoor handvatten, vertrouwen en energie om dit ook echt toe te passen.