Scroll to top

Teamcoaching

Effectiever, efficiënter en met meer plezier samenwerken

``It's incredible to see how Joris managed to ask the right questions & get us in the right mood, for us to really improve the way we work together and get us ready to scale. A very patient, respectful, smart pair of eyes and ears with very practical solutions to grow as a person and as a team.``

— Marcel van Heist

Founder at Rural Spark

Teamcoaching

Effectiever, efficiënter en met meer plezier samenwerken

Je team is een potentiële goudmijn. En wat is het lekker als het ook zo loopt: De doelen en rollen zijn helder. Communicatie is open en eerlijk. Onderling vertrouwen en veiligheid zorgen ervoor dat collega’s elkaar durven te confronteren. Iedereen doet waar ze goed in zijn en wordt daarin adequaat ondersteund door staf en management. En ga zo maar door.

Dit ideaalbeeld is een mooi streven. Dan kan een team top prestaties leveren! Het vereist wel tijd, aandacht en energie om dit te bereiken. Als er even geen ruimte is om die te geven kan het zijn dat teamleden zichzelf en elkaar een beetje verliezen. Dan komt er niet meer uit wat er in zit.

In teamcoaching gaan we op zoek naar het goud in je team. Waar fonkelt en straalt het. En hoe komt het dat die mooie delen misschien wat minder zichtbaar zijn geworden? Kan zijn dat die bedekt zijn onder een laag conflicten, vage doelstellingen en functies, disfunctionele communicatie, mismatchend leiderschap of een algeheel gebrek aan betrokkenheid. In teamcoaching moet er dus vaak wel ergens doorheen gewerkt worden voordat de mooie elementen er weer kunnen zijn. Maar die kunnen dan ook weer echt stralen!

Zal ik het even concreet maken? Bel mij als:

  • Je mensen langs elkaar heen werken in plaats van echt samen te werken

  • Meetings gespannen, langdradig of niet effectief zijn

  • De communicatie en omgang blijk geeft van allerlei onuitgesproken gedachten en gevoelens

  • Teamleden hun verantwoordelijkheid niet nemen

  • Het team niet meer open met elkaar wil- of durft te communiceren

Start een betere samenwerking!

Speelt er iets in je team waar je mij bij kunt gebruiken? Boek hieronder direct een telefonische kennismaking in. Dan zien we vanuit daar verder hoe je vraag het best te beantwoorden.

``Joris has facilitated a series of workshops with our entire team, focused on clear leadership and how our teams can work better together. It has always been very insightful and the tools and processes Joris has communicated to us are still in use. I would recommend anyone to try out one of his sessions to make your teams better.``

— Georgios Athanassiadis

Managing Partner at Your Majesty Amsterdam

Co-coaching

Teamcoaching doe ik zoveel mogelijk als duo. Twee perspectieven op dezelfde vraag en mogelijkheid tot ruggespraak is voor mij steeds belangrijker.